En omstrukturering involverer typisk såvel selskabsretlige som skatteretlige overvejelser og aspekter. Hos CLEMENS Advokatfirma er vi specialiseret inden for både selskabsretten og skatteretten. Vi kan derfor give dig kompetent og helhedsorienteret rådgivning om alle former for omstruktureringer på tværs af retsområderne. Vi rådgiver bl.a. om omdannelse fra personligt drevet virksomhed til selskabsform og opdeling eller sammenlægning af virksomheder eller ejerskabet i mange forskellige situationer, f.eks. ved opkøb og frasalg eller anden form for virksomhedsoverdragelse, behov for afgrænsning af risiko, optagelse af ny medejer og ved generationsskifte.

Selskabsretlig og skatteretlig indsigt til gavn for dig

Omstrukturering af virksomheder kræver dyb og detaljeret selskabsretlig og skatteretlig indsigt. Det skal sikres, at selskabsretlige og skatteretlige krav og problemstillinger håndteres. Samtidig skal der ved fastlæggelse af modellen tages hånd om de ønsker og hensyn, der måtte være til den fremtidige struktur.

Vælges uhensigtsmæssige løsninger, kan det have store skattemæssige konsekvenser. Samtidig kan den valgte virksomhedsstruktur få stor betydning, f.eks. ved efterfølgende overdragelse til næste generation eller ved et eksternt salg.

Med vores indgående kendskab til og specialisering inden for både skatteretten og selskabsretten kan vi sikre dig en helhedsorienteret og professionel rådgivning, der imødekommer dine specifikke behov og de eventuelle udfordringer, du måtte stå overfor.

Vi beskæftiger os dagligt med forskellige former for omstruktureringer. Vi er derfor opdateret om den aktuelle lovgivning på området og kender de relevante problemstillinger til bunds. Det giver dig det bedste grundlag for at få taget hånd om alle de relevante juridiske aspekter samt mulige faldgruber ved en given dispositionsrække og dermed opnå en succesfuld omstrukturering.

Vi oplever at få henvendelser fra kunder, hvor allerede gennemførte omstruktureringer efterfølgende har vist sig at være uhensigtsmæssige. Vi medvirker i disse tilfælde til dels at søge en løsning af problemerne bedst muligt inden for de selskabs- og skatteretlige rammer, dels efterfølgende at opnå det resultat, som oprindeligt har været ønsket.

Uanset hvilken udfordring du står overfor, går vi aktivt ind i vores rådgivning og involverer os for at forstå de forretningsmæssige hensyn, der bærer dine ønsker. Med afsæt heri kan vi foreslå den selskabsretlige løsning, der er mest hensigtsmæssig for dig, som samtidig tager hånd om de skattemæssige forhold, så du undgår uforudsete problemer.

Tryghed gennem hele omstruktureringsprocessen

En omstruktureringsproces kan gennemføres på mange forskellige måder og indeholde forskellige elementer af overdragelser. Dispositionerne kan både gennemføres som skatte­pligtige og skattefrie omstruktureringer, herunder ved brug af reglerne i fusionsskatteloven samt med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen. De forskellige elementer, der kan indgå i en omstruktureringsproces er:

  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion
  • Virksomhedsomdannelse

I kraft af vores mangeårige praktiske erfaring har vi kendskab til alle de skatte- og selskabsretlige betingelser ved de forskellige mulige omstruktureringsværktøjer. Vi kan derfor rådgive dig om de fordele og ulemper, der vil være forbundet med forskellige fremgangsmåder. Med udgangspunkt i dine specifikke behov og hensyn, kan vi på den baggrund hjælpe dig med at sammensætte de forskellige elementer i en omstruktureringsproces på en hensigtsmæssige måde, der tager dine ønsker i betragtning. Det giver de bedste forudsætninger for, at du opnår en velvalgt og holdbar omstrukturering.

Vi sørger samtidig for korrekt planlægning og tilrettelæggelse af den valgte model, hvilket skaber tryghed gennem hele processen. Efterfølgende håndterer vi eksekveringen i overensstemmelse med den lagte plan i tæt og godt samarbejde med din revisor. Med os får du således kompetent rådgivning fra A – Z.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse, hvis du har aktuelle udfordringer med en allerede gennemført omstrukturering eller går med overvejelser om en fremtidig ændring af din virksomhedsstruktur.