”Vind en middag for to, en designertaske eller et gavekort på 1000 kroner. Det eneste du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at tagge 2 venner, som du ønsker at dele præmien med”.

Sådanne konkurrencer ses fra tid til anden på sociale medier som Facebook og Instagram, men de er ikke lovlige. Dette er netop blevet fastslået af Retten i Kolding, hvor en virksomhed blev idømt bøde for at stille krav om at man skulle ”tagge” venner i some-konkurrencer for at deltage.

Bøde for overtrædelse af spamforbuddet

En virksomhed i Vejle er af Retten i Kolding blevet kendt skyldig i overtrædelse af det såkaldte spamforbud i markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden har på baggrund af en konkret sag politianmeldt virksomheden for at have udskrevet konkurrencer via Facebook, hvor det var et krav for at deltage, at man taggede venner i konkurrenceopslaget.

I en af konkurrencerne skrev virksomheden eksempelvis:

” (…) for at deltage skal du:

Like opslaget

🛑 Tagge hvem du vil dele præmien med

Like vores Facebookside

Følge vores Instagram (…)”

Forud for politianmeldelsen havde Forbrugerombudsmanden orienteret virksomheden om, at deres konkurrencer var i strid med markedsføringsloven. Virksomheden afholdt dog på trods heraf nye konkurrencer, hvor tagging af andre i konkurrenceoplaget var en betingelse for at deltage. Forbrugerombudsmanden politianmeldte herefter virksomheden, som nu er blevet idømt en bøde på kr. 10.000 for overtrædelsen.

Læs også vores artikel: Krav om at tagge andre i konkurrencer på sociale medier er ulovligt

Rettens begrundelse for resultatet var, at selvom det er en ukendt kreds af personer, der deltager i konkurrencerne og ved tagging videresender markedsføringen til endnu en ukendt og ubestemt kreds af personer, som modtager en notifikation i notifikationsindbakken på deres Facebookside, så vil en konkurrence med krav om tagging skulle anses som markedsføring hidrørende fra den erhvervsdrivende selv og derfor for omfattet af markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Lovgrundlaget

Det følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1, at virksomheder ikke må rette henvendelse til nogen via elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, medmindre virksomheden har fået et forudgående samtykke hertil.

Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, har i en pressemeddelelse af 15. Juni 2021 udtalt:

”Ifølge markedsføringsloven har enhver ret til selv at bestemme, hvem de vil modtage reklame fra, og derfor må en virksomhed ikke sende fx notifikationer på sociale medier uden først at indhente modtagerens samtykke til det. Virksomheder må heller ikke få andre til det på virksomhedens vegne. At de sociale medier giver nem adgang til det, gør det ikke lovligt for virksomhederne.”

Når virksomheder kræver, at konkurrencedeltagere tagger andre, vil notifikationerne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være sendt på vegne af virksomheden. Hvis den taggede person ikke har givet samtykke til at modtage notifikationen, vil det være en overtrædelse af markedsføringslovens spamforbud.

Læs reglerne for spamforbuddet her: “Spamforbud – Vejledning fra Forbrugerombudsmanden”

Nye regler om udmåling af bøder for overtrædelse af spamforbuddet

Den 1. Januar 2022 trådte en række ændringer af markedsføringsloven i kraft, som blandt andet medførte nye regler om udmåling af bøder efter spamforbuddet.

Tidligere gjaldt blandt andet at op til 100 uanmodede henvendelser medførte en minimumsbøde på kr. 10.000 og herefter kr. 100 for hver ulovlig henvendelse.

Efter lovændringen er minimumsbøden kr. 20.000 og dækker alene de første 3+ uanmodede henvendelser. 31-50 uanmodede henvendelser sanktioneres med en bøde på kr. 30.000 og 51-100 henvendelser sanktioneres med en bøde på kr. 50.000.

Er der tale om mere end 100 uanmodede henvendelser, medfører de nye regler en bøde på kr. 200 for hver efterfølgende ulovlige henvendelse.

Du finder her de nye regler i markedsføringsloven.

Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller andre markedsføringsretlige spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i generel erhvervsret.