Prisforhøjelse efter tilbudsannoncering: I en nyligt afsagt dom fra Københavns Byret blev en større dansk virksomhed frifundet for at have vildledt sine kunder ved at have krævet en højere pris for en telefon, end den blev markedsført til.

Sagens omstændigheder

Sagen omhandlede en fysisk tilbudsavis, hvori en virksomhed i 2015 havde annonceret en telefon til 4.595 kr. Inden tilbuddet udløb, hævede virksomheden telefonens pris til 5.295 kr. Virksomhedens besøgende kunne derfor ikke købe telefonen til den lavere annoncerede pris. Efter Forbrugerombudsmanden have modtaget en klage om prisforhøjelse efter tilbudsannoncering, blev virksomheden politianmeldt.

Københavns Byret har frifundet en større dansk virksomhed for at have vildledt sine kunder ved at kræve 700 kroner mere for en iPhone, end den var annonceret med i tilbudsavisen

Retten godtog virksomhedens forklaring

Det følger af markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller må vildlede forbrugere. I den konkrete sag forklarede virksomheden, at prisstigningen var sket, fordi producenten af telefonen havde hævet prisen, efter tilbudsavisen allerede var trykt.

I den forbindelse lagde Københavns Byret vægt på, at der ikke på tidspunktet for virksomhedens udformning af tilbudsavisen, var noget der indikerede, at producenten af telefonen ville hæve prisen. Prisforhøjelse efter tilbudsannoncering kunne altså ikke bebrejdes den annoncerende virksomhed.

Afgørelsens betydning

Afgørelsen fastslår, at en erhvervsdrivende under visse omstændigheder kan foretage prisstigninger på annoncerede varer, uden at dette er i strid med markedsføringsloven. Dette må dog antages at begrænse sig til situationer, hvor forudsætningerne for tilbuddet efterfølgende ændrer sig, og at der ikke var indikationer på dette på tidspunktet for udgivelsen af tilbudsavisen.

Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, udtalte således, at afgørelsen efter hendes opfattelse ikke er udtryk for, at virksomheder generelt kan annoncere én pris og herefter sætte prisen op.