Den 16. december 2021 ændredes lov om sygedagpenge. Som arbejdsgiver har du nu ret til refusion af løn udbetalt under sygdom som følge af corona fra dag ét af sygefraværet.

Udvidet ret til refusion af løn for arbejdsgivere

Med lovændringen får arbejdsgivere i perioden fra den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022 ret til refusion fra kommunen fra dag ét af sygefraværet hos en uarbejdsdygtig lønmodtager, der som følge af smitte med covid-19 eller som nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.

Det samme gælder, hvis lønmodtageren som nær kontakt til en nær kontakt til en person smittet med covid-19 er i isolation i overensstemmelse med de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger herom.

Hvad betyder det for mig som arbejdsgiver?

Det velkendte udgangspunkt er, at du som arbejdsgiver selv skal dække alle udgifter til løn under sygdom i de første 30 dage af sygefraværet.

Den nye lovændring betyder, at løn udbetalt til en medarbejder, som har været fraværende som følge af en af ovennævnte coronasituationer, nu bliver dækket delvist af refusionen allerede fra dag ét af sygefraværet og ikke først efter 30 dage.

Refusionen svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen ville have haft ret til fra kommunen. Du skal altså som arbejdsgiver selv dække differencen mellem løn og sygedagpenge.

Retten er betinget af, at medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser for udbetaling af sygedagpenge fra kommunen, herunder blandt andet kravet om uarbejdsdygtighed og beskæftigelseskravet.

Ret til refusion af løn ved lønmodtagers fravær som følge af covid-19

Kravet om uarbejdsdygtighed

Det er en betingelse for retten til refusion fra kommunen, at din medarbejder er helt eller delvist uarbejdsdygtig.

Afgørelsen af om en lønmodtager anses for uarbejdsdygtig sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Afgørende er således, om medarbejderen helt eller delvist kan varetage sit arbejde til trods for isolationen. Retten til refusion omfatter derfor ikke situationer, hvor hjemmearbejde er muligt.

Beskæftigelseskravet

En anden betingelse for retten til refusion fra kommunen er, at din medarbejder opfylder beskæftigelseskravet, herunder at din medarbejder har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer.

Har du yderligere spørgsmål om retten til refusion eller andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i ansættelsesret.