EU-parlamentet har torsdag den 4. april 2019 vedtaget ny lovgivning omhandlende en ny Schengen-aftale for britiske statsborgere. Aftalen skal sikre britiske statsborgeres mulighed for indrejse i lande omfattet af Schengen-samarbejdet efter Brexit. Denne aftale bliver specielt relevant, såfremt Storbritannien ender med at forlade EU uden aftale.

Ifølge vedtagelsen har britiske statsborgere efter endelig udtræden af EU mulighed for at rejse inden for Schengenområdet, uden at der stilles krav om visum.

Schengen-samarbejdet efter Brexit

Lovgivningen træder i kraft og er gældende fra den dag, hvor Storbritannien endeligt forlader EU. EU-parlamentet påpeger i pressemeddelelsen, at ikrafttrædelsen vil kræve formel godkendelse fra Ministerrådet samt offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende før den 12. april 2019.

Fra og med datoen for endelig udtræden vil britiske statsborgere kunne rejse ind og opholde sig i lande indenfor Schengenområdet i op til 90 dage i en hvilken som helst periode på 180 dage. Indrejse uden visum kan ifølge aftalen ske, såfremt indrejse sker i forbindelse med turisme og forretningsmæssige besøg. Det er vigtigt at være opmærksom på, at visumfri indrejse ikke omfatter en egentlig ret til at arbejde i EU.

Schengen-samarbejdet efter Brexi betinger gensidighed mellem parterne. Det betyder at EU-borgere, i tilfælde af Storbritanniens udtræden uden en aftale, skal have samme muligheder for visumfri indrejse i Storbritannien til kortere ophold i forbindelse med forretning eller turisme. Det er gjort klart, at såfremt Storbritannien efter Brexit indfører visumkrav for blot et enkelt EU-land, da vil man fra EU’s side genindføre visumkrav for britiske statsborgere.

Konkret for Danmark betyder denne aftale således, at det fortsat vil være muligt for britiske statsborgere at rejse ind i Danmark på hidtidige vilkår, såfremt opholdet ikke overskrider grænsen på 90 dage, og såfremt dette ikke sker med henblik på at arbejde i Danmark.