Mandag den 7. september 2020 opfordrede Sundheds- og Ældreministeriet restaurationsbranchen til at indføre frivillig registrering af gæsters kontaktinformationer med henblik på at kunne opspore smittespredning.

Guide til registrering af kunders personoplysninger til opsporing af COVID-19 smitte.

Hvis man som restauratør indsamler navn, adresse og telefonnummer på en blanket, som de besøgende kunder udfylder, er det vigtigt at være opmærksom på, at man indsamler personoplysninger, og at der derfor er en række regler, man skal overholde.

Som restauratør bør man derfor have nedenstående punkter for øje, når man følger sundhedsmyndighedens opfordring og indsamler kontaktoplysninger på kunderne:

Frivillighed

Det skal være frivilligt, om kunden får sine kontaktoplysninger registreret eller ej.

Formålet med registreringen

Kunden skal blandt andet oplyses om, hvorfor deres kontaktoplysninger registreres og hvilke oplysninger, der er tale om.

Kun nødvendige kontaktoplysninger

Restauranterne skal udelukkende indsamle kontaktoplysninger, som er nødvendige for at opspore smitterisici/ -mønstre. Det vil sige, for eksempel navn, telefonnummer, tidsrummet for besøget i restauranten/caféen og evt. også placering i lokalet, hvis der er tale om større restaurationslokaler.

Perioden for registreringen

Kunden skal have at vide, hvor længe deres kontaktoplysninger vil blive opbevaret. Derudover skal alle kontaktoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante at gemme.

Kontrolleret adgang til kontaktoplysningerne

De registrerede kontaktoplysninger må ikke være tilgængelige for uvedkommende.

Anvendelse af kontaktoplysningerne

Kontaktoplysningerne må ikke bruges til andet formål end at kortlægge smittespredningen af COVID-19. Det vil sige de ikke må indgå i markedsføring eller lign.

CLEMENS Advokatfirma har udarbejdet en gratis skabelon til indsamling af personoplysninger med henblik på opsporing af COVID-19, som kan anvendes til indsamling af personoplysninger med henblik på opsporing af COVID-19 smitte.

kontaktIndsamling af personoplysninger i restauranter, med henblik på opsporing af COVID-19