Skatteregler for pengegaver i familien 2021: Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift. CLEMENS har lavet et overblik over disse grænser, og til hvem, du må give pengegaver uden at skulle betale afgift. Vær opmærksom på, at tallene nedenfor alene er gældende for 2021, idet de ændrer sig fra år til år.

Skal du give din nærmeste en pengegave i julegave i år, vil det altså være disse tal, du skal være opmærksom på.

Maksimumsbeløb uden gaveafgiftGavemodtagers relation til gavegiver
UbegrænsetÆgtefæller
Op til 68.7000 kr.
• Børn og deres børn i alle led (f.eks. dine eventuelle børnebørn og oldebørn)
• Stedbørn og deres børn i alle led (f.eks. dine eventuelle stedbørnebørn og stedoldebørn)

• Samlever, hvis der er tale om et af nedenstående tre tilfælde:
1. I har haft fælles bopæl de sidste to år, før gaven gives, og I bor sammen, når gaven gives
2. Du tidligere har haft fælles bopæl med gavemodtager i mindst to sammenhængende år, og samlivet er ophørt, fordi den ene af jer er flyttet på institution
3. Gavemodtager er et plejebarn, som har haft bopæl hos dig i mindst fem sammenhængende år, og opholdet begyndte inden plejebarnet var fyldt 15 år. Højst en af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.

• Forældre
• Bedsteforældre
• Stedforældre
• Enke eller enkemand til dit barn
Op til 24.000 kr.
• Svigerbørn, hvis ægtefælle (dit barn) er i live
• Stedbørns ægtefæller
• Bemærk, at begge disse tilfælde kræver at ens barn/stedbarn er gift med gavemodtager
0 kr.
Svigerforældre, søskende, søskendes børn og børnebørn samt personer, du ikke er beslægtet med, og som ikke er nævnt ovenfor, kan du ikke give en pengegave uden, at der skal betales skat.

Giver du en gave til andre, skal gavemodtageren skrive gaven på årsopgørelsen som anden indkomst.
Oversigt over skatteregler for pengegaver i familien 2021

Gaveafgift

Giver du en større pengegave end det afgiftsfrie beløb, skal der betales en gaveafgift af det beløb, som overstiger ovennævnte beløbsgrænse. Afgiften udgør 15 % af afgiftsgrundlaget, dog udgør afgiften 36,25 % af afgiftsgrundlaget, hvis der er tale om en gave til dine bedsteforældre eller stedforældre.
Man kan frit vælge, om afgiften skal betales af gavegiver eller modtager. Den yderligere gave, der ligger i at giver betaler afgiften, er i sig selv afgiftsfri. Man skal derfor være opmærksom på, at det samlet set vil være en fordel, at lade giver bære afgiften, hvis der gives en gave på mere end beløbsgrænsen i et år. Det kan illustreres ved dette eksempel:

Eksempel:

En forældre ønsker at give sit barn en pengegave på 250.000 kr. i julegave i 2021. Den samlede udgift hos forældren er den samme i begge tilfælde, men når giveren betaler gaveafgiften, øges nettobeløbet, som barnet får i julegave som illustreret herunder:

Barnet betaler afgiftForældre betaler afgift
Gavebeløb til barnet250.000 kr.226.352 kr.
Gaveafgift betalt af barnet27.195 kr.0 kr.
Nettogave222.805 kr226.352 kr.
Gaveudgift for forældre250.000 kr.226.352 kr.
Gaveafgift betalt af forældre0 kr.23.648 kr.
Samlet udgift hos forældre250.000 kr.250.000 kr.

Barnet opnår herved en større nettojulegave på 3.547 kr., hvis det er forældren der betaler afgiften. Læs om gaver og beskatning hos SKAT.dk

Har du spørgsmål til skattereglerne for pengegaver i familien eller andre skatteretlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i skatteret.