Spangsberg Chokolade krænker ikke Fazer Denmarks rettigheder og kan fortsat sælge og markedsføre slikkepinden MUMS!

Sø- og Handelsretten har for nylig truffet en afgørelse i en sag mellem Spangsberg Chokolade og Fazer Denmark. Sagen var anlagt af Fazer med påstand om, at Spangsbergs MUMS!-slikkepind var en efterligning af Fazers Dumle-slikkepind i en sådan grad, at Fazer kunne kræve et forbud mod salg og fremstilling af Spangsbergs slikkepind.

Spangsbergs MUMS!-slikkepind var ikke en efterligning af Fazers Dumle-slikkepind.

Retten gav ikke Fazer medhold i dette. Ligheden i form og udseende på slikkepindene uden emballage blev begrundet med, at begge produkter bliver produceret på samme maskine. Den ru chokoladeoverflade på slikkepinden skyldes tekniske forhold ved maskinen, som slikkepindene produceres på, hvorfor produkterne uden emballage vil fremstå identiske.

Retten lagde i den forbindelse til grund, at retten til produktionsmaskinen tilkom ejeren af maskinen.

Retten fremhævede desuden, at når man sammenligner Dumles emballage med MUMS!’s emballage udgør de væsentligste designelementer en del af markedets fællessprog, som Fazer ikke kan have eneret til.

Selvom der foreligger visse ligheder mellem produkterne, er MUMS!-produkterne differentieret i tilstrækkelig grad, således at der ikke foreligger risiko for forveksling af produkterne.

Der blev desuden lagt vægt på, at MUMS!-slikkepinden blev lanceret på det danske marked, efter at Fazer havde meddelt, at salget af Dumle-slikkepinde ville ophøre.

Sø- og Handelsretten afviste således Fazers ønske om at nedlægge et forbud og derved forhindre produktionen og salget af MUMS!

Det bemærkes dog, at sagen ikke er endeligt afgjort, idet Fazer har oplyst, at man vil anke afgørelsen fra Sø- og Handelsretten.

Sagen viser, hvor vigtigt det er, at virksomhederne forholder sig til, hvordan deres produkter, emballage og navn udformes og beskyttes bedst muligt. Dette er særlig vigtigt, hvis produkterne er forretningskritiske.

For at opnå beskyttelse skal virksomhedens emballage og design bl.a. adskille sig tilstrækkeligt fra, hvad der er almindeligt i den relevante branche.

Har du spørgsmål til afgørelsen eller IP-rettigheder i øvrigt, er du velkommen til at kontakte CLEMENS’ eksperter i IP