Ved beneficerede sager forstås sager, hvor klienten af det offentlige får beskikket en advokat, eksempelvis i sager vedr. separation/skilsmisse, forældremyndighed og samvær og børns bopæl samt feks. administrativ frihedsberøvelse.

En beneficeret advokat er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager og til at føre civile sager for personer, der har fri proces.

Det er altså en en advokat, der skal hjælpe dig i forbindelse med en retssag. Den beskikkede forsvarers opgave er at varetage dine interesser under sagens behandling. Beskikkede forsvarer kendetegnes ved, at omkostningerne først udredes af det offentlige i modsætningen til privatantagne forsvarsadvokater.

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi beneficerede advokater, som har stor erfaring som forsvars- og bistandsadvokater, i alle typer af beneficerede sager.

Som forsvarsadvokat bistår vi med straffesagens forberedelse og sagens førelse ved retten – herunder:

  • at gennemgå og vurdere sagens materiale sammen med dig
  • at fastlægge strategien for dit forsvar – i samarbejde med dig
  • at forsvare dig i retten
  • at iværksætte anke, klage eller søge erstatning