CLEMENS tilbyder højt specialiseret juridisk rådgivning inden for alle dele af boliglejeretten, hvor vi er et af de absolut førende advokatfirmaer i Danmark.

Vi rådgiver både større og mindre udlejere samt administratorer, ligesom vi underviser udlejere, administratorer og advokater i boliglejeretlige problemstillinger.

Boliglejeret er et yderst kompleks og vanskelig område at gennemskue. Det er kendetegnet ved, at der jævnligt sker ændringer i loven, og loven er præget af politiske kompromisser, særregler og undtagelser, der ikke altid virker logiske. Derfor er juridisk rådgivning meget relevant inden for dette speciale. Dette gælder både før, under og efter lejeforholdets beståen samt i forbindelse med køb og salg af udlejningsejendomme.

Rådgivning om boliglejeret kan være emner som:

  • Udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter samt rådgivning ved indgåelse heraf
  • Lejeforhøjelsessager
  • Bistand i forbindelse med lejeres fraflytning
  • Sager om opsigelse og ophævelse af lejemål, herunder udsættelsessager i fogedretten
  • Bistand i forbindelse med tvister og retssager af enhver art, herunder boliglejeretssager og huslejenævnssager
  • Generelle lejeretlige forhold
  • Lejeretlig due diligence i forbindelse med ejendomskøb eller –salg samt bistand til gennemførelse af tilbudspligt