CLEMENS’ specialister rådgiver inden for alle områder af databeskyttelses- og persondataretten og har indgående erfaring med at yde rådgivning om databeskyttelsesretlige problemstillinger og complianceudfordringer til mange forskellige brancher og mange typer og størrelser virksomheder og myndigheder. Vi går langt for at sikre, at vores rådgivning altid er af højeste kvalitet men samtidig også helhedsorienteret, så det ikke kun er juraen, men også organisationens øvrige interesser, der er i fokus.

Hvad er databeskyttelse?

Alle virksomheder og myndigheder behandler personoplysninger i større eller mindre omfang. Det kan fx være om medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, leads eller besøgende på en hjemmeside. De databeskyttelsesretlige regler gælder derfor for alle virksomheder og myndigheder uanset størrelse og type.

De databeskyttelsesretlige regler der er gældende i Danmark, stammer primært fra EU, men der er også vedtaget en række særregler i Danmark, herunder blandt andet vedrørende brugen af CPR-numre og oplysninger om strafbare forhold. Reglerne har blandt andet til formål at sikre og regulere, at virksomheder og myndigheder kun behandler personoplysninger på en legitim, ordentlig, nødvendig og gennemsigtig måde.

Hvordan kan vi hjælpe med databeskyttelse og persondataret?

Der gælder mange komplicerede regler for, hvordan organisationer må behandle personoplysninger. Best practice inden for databeskyttelse er i konstant udvikling, og lovgivningen stiller en lang række krav til alle private virksomheder og offentlige myndigheder, som dog udmønter sig forskelligt alt afhængig af, hvordan virksomheden eller myndigheden er indrettet. At opnå et forsvarligt complianceniveau indenfor databeskyttelse er derfor ikke en let øvelse, men en proces, der kræver mange ressourcer og specialiserede kompetencer.

Uanset branche hjælper CLEMENS’ specialister din virksomhed med at identificere og få overblik over relevante risici for netop din organisationen samt planlægge og bistå udviklingen til compliance med databeskyttelsesreglerne.

CLEMENS rådgiver klienter med alle områder af databeskyttelses- og persondataretten, herunder blandt andet i forhold til:

 • Generelle spørgsmål om implementering og fortolkning af persondataforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven
 • Gap-analyser og compliancevurderinger
 • Risikovurderinger og konsekvensanalyser
 • Generelle problemstillinger ifm. behandling af persondata som led i virksomhedens drift, herunder fx i forbindelse med markedsføringstiltag eller anvendelse af cookies og cookie-lignende teknologier
 • Udarbejdelse af politikker, procedurer, instrukser
 • Efterlevelse af oplysningsforpligtelser
 • Videregivelse af persondata
 • Databehandleraftaler og aftaler om fælles dataansvar
 • Databehandlerkontrol
 • Internationale dataoverførsler
 • Håndtering af sikkerhedsbrud, herunder anmeldelser til Datatilsynet
 • Rettighedsanmodninger om indsigt, korrektion og sletning af personoplysninger
 • Klagesager

Hvorfor er compliance med databeskyttelseslovgivningen vigtigt?

Compliance handler helt grundlæggende om at sikre, at organisationen overholder lovgivningen.

I Danmark er det Datatilsynet, som påser, at private virksomheder og offentlige myndigheder overholder de databeskyttelsesretlige regler. Manglende compliance med de databeskyttelsesretlige regler kan resultere i bøder, retssager, negativ omtale, kommercielle skader og meget mere.

Forebyggende tiltag og complianceindsatser kan derfor spare din organisation for utallige omkostninger i det lange løb. Hertil kommer, at de rette compliancetiltag kan øge effektiviteten i din organisation, blandt andet på baggrund af øget struktur og forståelse for interne processer og risici.

Rangeringer

CLEMENS’ complianceteam er rangeret i tier 2 i Legal500 i 2022, hvor en række klienter har udtalt sig om CLEMENS’ complianceteams rådgivning:

Camilla Sand Fink is a leader in the field and we feel confident in her advice. She is knowledgeable and educational’

”Competent advice and the ability to make complicated material understandable”

”it is an absolute joy to work with lawyers who have worked in the field in organisations. There is a much better understanding of the actual practical challenges, and so solutions are easier to implement and are more sustainable”.

Læs mere om CLEMENS’ complianceteams rangering i Legal500 her.