CLEMENS bistår klienter med alle typer af situationer inden for vores speciale entrepriseret. Vores entrepriseadvokater er med lige fra indgåelse af entreprisekontrakter, hvor risici elimineres, til behandling af tvistesager – oftest ved Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg og ved de ordinære domstole.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse og vurdering af entreprisekontrakter
  • Rådgivning til såvel bygherrer som entreprenører om bl.a. valg af entrepriseform og den dermed forbundne fordeling af opgaver og risici
  • Bistand til rådgivere, herunder arkitekter og ingeniører, samt bygherrerådgivere
  • Rådgivning om byggeriets standardvilkår, herunder AB , ABT og ABR med tilhørende forenklede udgaver og tilvalgsbestemmelser
  • Assistance vedrørende og deltagelse i syn og skøn, stadeforretninger og sagkyndige beslutninger om bl.a. stillet sikkerhed
  • Førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet samt førelse af retssager ved de ordinære domstole
  • Førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttet samt førelse af retssager ved de ordinære domstole
  • Besvarelse af generelle spørgsmål relateret til entreprise og fast ejendom
  • Assistance i forbindelse med mediationssager

Vi lægger vægt på, at vores team af entrepriseadvokater er højt specialiserede. Vi sætter en ære i at levere de bedst mulige ydelser ud fra en forståelse af klientens forretning og den enkelte entreprise.

Vi er overbevist om, at mange tvister kan undgås med den rigtige juridiske rådgivning tidligt i forløbet.

Vores netværk tæller mange samarbejdspartnere indenfor alle byggefaglige discipliner. Vi kan derfor hjælpe til med at tilknytte den rette tekniske bistand til netop jeres entreprise.

Uanset karakteren af jeres entrepriseretlige situation så er vi er altid klar til en uforpligtende og uformel drøftelse.

Vi er fuldt opmærksomme på vigtigheden ved at være tilgængelige, når der er behov for vores assistance – og vi er klar.