CLEMENS Advokatfirma bistår klienter med alle typer af problemstillinger inden for entrepriseret. Vores entreprise advokater er med lige fra indgåelse af entreprisekontrakter, hvor risici elimineres, til sagsførelse ved de forskellige tvisteløsningsorganer, når tvisten er opstået.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse og vurdering af entreprisekontrakter
  • Rådgivning til såvel bygherrer som entreprenører om valg af entrepriseformer og den dermed forbundne fordeling af opgaver og risici
  • Bistand til rådgivere, herunder arkitekter og ingeniører, samt bygherrerådgivere
  • Rådgivning om byggeriets standardvilkår, herunder AB 92, ABT 93 og ABR 89 samt de ny regelsæt AB 18, ABT 18 og ABR 18 med tilhørende simple udgaver og tilvalgsbestemmelser
  • Afholdelse af kurser i entrepriseret
  • Deltagelse i syn og skøn
  • Førelse af entreprisesager, såvel i voldgift som ved domstolene

Vi lægger vægt på, at vores team af entrepriseadvokater er højt specialiserede. Vi sætter en ære i, at levere den bedst mulige rådgivning ud fra en forståelse af klientens forretning.
Vi tror på, at mange tvister kan undgås med den rigtige juridiske rådgivning tidligt i forløbet for såvel erhvervsvirksomheder som private.

Vores netværk tæller samarbejdspartnere indenfor alle byggefaglige discipliner. Vi kan derfor tilknytte den rette bistand – også selvom den ligger udenfor huset.

Uanset karakteren af din byggemæssige udfordring, så er vi er altid klar til en uforpligtende og uformel snak om sagen. Vi kender vigtigheden af at være tilgængelige, når der er behov for vores assistance.