CLEMENS Advokatfirma i Århus tilbyder højt specialiseret rådgivning inden for alle dele af erhvervslejeret, hvor vi har opbygget en betydelig ekspertise som et af landets absolut førende advokatfirmaer.

Vi rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere og erhvervslejere samt administratorer, herunder nogle af landets absolut største erhvervslejere og erhvervsudlejere.

Vi rådgiver vores klienter ved indgåelse af erhvervslejekontrakter, således at senere tvister i videst muligt omfang undgås, ligesom vi yder rådgivning under selve lejeforholdets beståen og i forbindelse med fraflytning.

Vi har endvidere gennem talrige retssager særlig stor ekspertise vedrørende lejefastsættelsessager, hvor vi rådgiver vores klienter om mulighederne for en lejenedsættelse eller lejeforhøjelse, assisterer i forbindelse med varsling af lejenedsættelse eller lejeforhøjelse, og endelig gennemfører vi de nødvendige retslige skridt.

Erhvervslejeret dækker områder som:

  • Udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter samt rådgivning ved indgåelse heraf
  • Forhandling i forbindelse med afståelse
  • Lejeforhøjelses- og lejenedsættelsessager
  • Håndtering af fraflytningssituationer
  • Håndtering af tvister og retssager af enhver art