Erhvervslejeret: Den lovgivning og de regler, der regulerer udlejning af erhvervslejemål, er ret komplekse og et område, der hele tiden udvikler sig. Så uanset, om du skal udleje, leje eller administrere en erhvervsejendom, er der mange spørgsmål at tage stilling til før, under og efter, at en erhvervslejekontrakt indgås – også når tages i betragtning, at erhvervslejeforhold ofte er særdeles langvarige.

Hvilke nuværende og fremtidige forhold bør der tages hensyn til i erhvervslejekontrakten? Hvad er en rimelig leje, og hvilke forpligtelser og rettigheder har du som lejer eller udlejer? Hvad bør du vide, før du skriver erhvervslejekontrakten under, og hvad sker der den dag, hvor lejemålet ophører? Hvor længe skal lejeforholdet vare, hvordan skal vedligeholdelsespligten fordeles, og hvad sker der, hvis der undervejs i lejeforholdet opstår tvister, eller der er behov for regulering af lejeniveauet?

Få højt specialiseret rådgivning

Som det fremgår, er der mange spørgsmål at tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en erhvervslejekontrakt. Det er derfor vigtigt med en grundig og kompetent rådgivning, så du indgår den bedst mulige aftale, og en aftale der afspejler parternes ønsker. En gennemarbejdet lejekontrakt, der er udfærdiget af en kompetent advokat, mindsker risikoen for, at der senere opstår tvister mellem lejer og udlejer.

Hvis der alligevel skulle opstå tvister mellem udlejer og lejer, så er det mindst lige så vigtigt at have en advokat, der kender loven og lovens ånd og i øvrigt forstår sagsgangene til bunds. På den måde bliver du som part i sagen sikret de mest optimale betingelser for at få et positivt resultat – uanset, om tvisten drejer sig om lejens størrelse, vedligeholdelsesforpligtelser, fraflytningsopgør, opsigelse/-ophævelse af lejemålet eller andre forhold.

Hos CLEMENS Advokatfirma tilbyder vi højt specialiseret rådgivning inden for alle dele af erhvervslejerettens problemstillinger, hvor vi som et af landets absolut førende advokatfirmaer har opbygget en særdeles omfattende erfaring. Vi rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere og erhvervslejere samt administratorer, herunder nogle af landets absolut største erhvervslejere og erhvervsudlejere.

Vi kan rådgive om og hjælpe dig med bl.a.:

  • At udarbejde og forhandle erhvervslejekontrakter: En gennemarbejdet lejekontrakt udfærdiget af en kompetent advokat mindsker risikoen for, at der senere opstår tvist mellem lejer og udlejer.
  • Forhold i løbet af lejeforholdets varighed: Det kan for eksempel dreje sig om at skabe klare retningslinjer og nedskrevne forpligtelser mellem lejer og udlejer vedrørende vedligeholdelse og fornyelse i lejeperioden, fordeling af udgifterne til vedligeholdelse, hvornår der er tale om misligholdelse fra lejer eller udlejer osv.
  • Forhandling i forbindelse med overdragelse af lejemålet: Det kan for eksempel dreje sig om lejers ret til at fremleje eller afstå lejemålet under lejeperioden, i hvilket omfang der er adgang til afståelse, lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning mv.
  • Sager om lejeforhøjelse og lejenedsættelse: Det kan for eksempel dreje sig om fastsættelse af markedslejen, muligheder for og varsling af lejeforhøjelse eller lejenedsættelse, indsigelse mod huslejestigning mv.
  • At håndtere situationer, hvor du eller din lejer skal fraflytte ejendommen: Det kan for eksempel dreje sig om lejemålets istandsættelse ved fraflytning, fraflytningssyn, istandsættelseskrav mod lejer, indflytnings- og fraflytningsrapport, reklamationsfrister mv.
  • At håndtere tvister og retssager af enhver art, herunder bl.a. og især i forhold til markedslejeniveauet, fraflytningsopgør og opsigelse/ophævelse af lejeforholdet.