Virksomheder bliver i stigende grad pålagt omfattende og detaljerede regler fra både Folketinget, diverse myndigheder og EU. De har til hensigt at styre, regulere og kontrollere udøvelse af en lang række aspekter af det at drive erhvervsvirksomhed lige fra lovgivning om moms, skatter og afgifter over konkurrenceretlige forhold til arbejdsmiljø, persondata og ansættelsesretlige forhold.

Det er blevet en mere og mere udbredt metode til gennemførelse af denne lovgivning, at der kan rejses straffesag mod virksomhederne, som kan pålægges ofte ganske store bøder. Samtidig har sådanne sager ofte offentlighedens bevågenhed, hvorfor en erhvervsstraffe af den nævnte art kan være dybt skadevoldende for den pågældende virksomheds renommé og dermed fremtidige indtjening.

Vi er specialister i erhvervsstrafferet

Hos CLEMENS Advokatfirma i Århus har vi mangeårig erfaring i førelse af erhvervsstraffesager. Vi bistår vore klienter lige fra den helt tidlige efterforskningsfase, hvor det kan være afgørende, at den rette strategi for sagen bliver lagt fast tidligt i forløbet, ligesom vi forestår forsvaret under sagens førelse for retten.

CLEMENS Advokatfirma råder over en række højt specialiserede advokater med kendskab til dels de specifikke og ofte komplicerede regler i særlovgivningen og dels til den almindelige strafferet og de straffeprocessuelle regler, der regulerer bl.a. myndighedernes muligheder for at skaffe sig oplysninger i en sag.

Kontakt os

Det er vigtigt, at en sag bliver ført i det rette spor helt fra sagens start. Ikke kun overfor den relevante myndighed men også i forhold til pressen, samarbejdspartnere og lignende. Oplysninger, som man har afgivet under en sag uden at være forpligtet til det, kan som oftest ikke neutraliseres i sagen igen. Vi anbefaler derfor, at man kontakter CLEMENS Advokatfirma, straks man måtte blive involveret i en erhvervsstrafferetlig sag. Skriv til og eller ring på +45 87 32 12 50