CLEMENS Advokatfirma har betydelig erfaring og ekspertise inden for fast ejendom, herunder i forbindelse med køb og salg af erhvervsejendomme, udlejning, projektudvikling, planretlige forhold samt entrepriseret tillige med udbudsret, herunder de problemstillinger der naturligt knytter sig hertil.

CLEMENS Advokatfirmas rådgivning omfatter bl.a.:

 • Alle aspekter ved ejendomstransaktioner, både privat og erhvervsmæssigt, samt overdragelse af forskellige former for selskabsstrukturer indenfor ejendomsbranchen.
 • Alle faser i forbindelse med projektudvikling, fra idéfasen frem til køb, planforhold, arealanvendelse, finansiering, gennemførelse af miljøretlige undersøgelser til ombygning og udlejning eller salg af nøglefærdigt projekt.
 • Alle faser ved gennemførelse af en entreprise, herunder rådgivning af såvel bygherrer som entreprenører og andre rådgivere.
 • Alle faser ved gennemførelse af udbud, herunder hvorvidt der er udbudspligt, og hvorvidt udbudsbetingelserne overholdes.

Køb og salg af fast ejendom

CLEMENS Advokatfirma bistår ved alle ejendomstransaktioner, dvs. ved både køb og salg af fast ejendom, køb og salg af ejendomsselskaber, herunder også dybdegående due diligence undersøgelser, opsætning og håndtering af datarum samt finansiering.

Projektudvikling

I forbindelse med projektudvikling bistår CLEMENS Advokatfirma lige fra idéfasen frem til køb af ejendommen, herunder vedrørende undersøgelse af planforhold og arealanvendelse, ombygnings- og byggearbejders forberedelse og gennemførelse over finansiering og frem til aflevering og udlejning/videresalg af nøglefærdigt projekt.

Entrepriseret

CLEMENS Advokatfirma bistår klienter med alle opgaver inden for entrepriseretten. Rådgivning ydes til såvel erhvervsvirksomheder som private og vedrørende alle typer af byggesager.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af entreprisekontrakter såvel total-, hoved- som fagentreprise.
 • Rådgivning til såvel bygherrer som entreprenører og andre rådgivere, herunder bygherrerådgivere.
 • Vurdering og rådgivning i forbindelse med foretagelse af sikkerhedsstillelse, herunder transporter, anmeldelse af samme mv.
 • Generel rådgivning inden for byggeriets standardvilkår og kontrakter, herunder AB 92, ABT 93 og ABR 89.
 • Deltagelse i og vurdering af byggeprojekter og afdækning af de hermed forbundne juridiske risici.

Erhvervslejeret

CLEMENS Advokatfirma tilbyder højt specialiseret rådgivning inden for alle dele af erhvervslejeretten, hvor vi har opbygget en betydelig ekspertise som et af landets absolut førende advokatfirmaer.

Vi rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere og erhvervslejere samt administratorer, herunder nogle af landets største erhvervslejere og erhvervsudlejere.

Vi har endvidere gennem talrige retssager særlig stor ekspertise vedrørende lejefastsættelsessager, hvor vi rådgiver vores klienter om mulighederne for en lejenedsættelse eller lejeforhøjelse, assisterer i forbindelse med varsling af lejenedsættelse eller lejeforhøjelse, og endelig gennemfører vi de nødvendige retslige skridt.

Udbudsret

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi stor erfaring og ekspertise inden for området. Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Afklaring af, om der består udbuds- eller annonceringspligt.
 • Kontrol af udbudsbetingelser mv.
 • Gennemgang af udbudsprocedurer.