CLEMENS Advokatfirma rådgiver fonde, legater, stifter og andre selvejende institutioner inden for alle områder af fondsretten.

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi gennem de senere år valgt at fokusere mere og mere på rådgivning af fonde og selvejende institutioner, og vi er i dag meget specialiserede inden for dette område. Vores erfaring bygger hovedsageligt på mange års repræsentation af erhvervsdrivende fonde, familiefonde, offentlige fonde og andre selvejende institutioner, på tidligere ansættelse hos Erhvervsstyrelsen som registrering- og tilsynsmyndighed samt på vores viden om selskabsretslige og offentligretlige forhold. 

Vores rådgivning til fonde og selvejende institutioner omfatter blandt andet tilrettelæggelse og strukturering af aktiviteter, hvori fonde og selvejende institutioner med fordel kan anvendes. Derudover deltager CLEMENS Adokatfirma i flere nationale og internationale fondsretlige netværk. 

Vores ekspertise favner alle facetter af fondsretten, herunder i særdeleshed reglerne for erhvervsdrivende fonde.Vi har indgående erfaring med de særlige områder, der for fonde og selvejende institutioner er underlagt tilsyn fra tilsynsmyndighedernes side, ligesom vi har indgående kendskab til, hvordan en tilsynsmyndighed kan tilrettelægge tilsynet.

Vi tilbyder rådgivning i alle aspekter af fondsretlige problemstillinger, og lægger vægt på at sammensætte løsninger, som er værdiskabende og praktisk anvendelige for vores klienter. Vi fungerer desuden løbende som sparringspartner vores klienter vedrørende generelle fondsretlige spørgsmål, og har omfattende erfaring med de udfordringer, som fondene står overfor, såvel i relation til den daglige drift og ledelse, herunder uddelinger, som i relation til offentlige interessenter, herunder fondsmyndigheden.

I forhold til generationsskifte rådgiver vi også om muligheden for stiftelse af en fond. Vi har indgående kendskab til området, og vi har blandt andet udarbejdet en række modeller for generationsskifte til en fond. Det er således muligt at generationsskifte til en fond skatteneutralt med den rigtig planlægning, dokumentudformning og virksomhedsstruktur. 

Vi rådgiver bl.a. inden for:

 • Erhvervsdrivende fonde
 • Ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Fonde undtaget fra fondslovene
 • Sociale fonde – f.eks. fonde omfattet af socialtilsynet
 • Offentlige fonde

Vores rådgivning omfatter f.eks. følgende temaer:

 • Valg af fondsform og stiftelse af fonde
 • Anmeldelse og registrering af fonde
 • Forberedelse og eksekvering af generationsskifte, hvor en fond overtager virksomheden
 • Vedtægtsændringer 
 • Øvrige ændringer af fondens forhold 
 • Rådgivning vedrørende drift- og ledelsesmæssige forhold
 • Administration af fonde
 • Bestyrelsesarbejde og rådgivning til bestyrelsen, herunder overholdelse af vedtægten
 • Uddeling, herunder uddelingspraksis og –politik (bl.a. bevillingsaftaler m.v.) 
 • Vederlag til bestyrelsen
 • Ledelsesforhold, herunder ledelsesansvar
 • Gennemgang af fondens forhold, herunder årsrapporten, for at sikre, at fonden overholder fondslovgivningen. 
 • Opløsning
 • Sammenlægning og fusion af fonde
 • Kontakt til fondsmyndigheden (Civilstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, socialtilsynet m.v.)