En af de største udfordringer du som virksomhedsejer står over for, er planlægning af din egen tilbagetrækning fra virksomheden, herunder valg af generationsskiftemodel. Det er dog en naturlig del af det at være ejer af en virksomhed. Erfaringen fra mange virksomheder viser, at et generationsskifte er en længere proces. Jo bedre forberedt du og virksomheden er, desto bedre bliver både forløbet og resultatet. Hos CLEMENS Advokatfirma sikrer vi, at du og virksomheden er forberedt til generationsskiftet og kommer godt gennem hele forløbet.

Vi rådgiver om alle typer af generationsskiftemodeller, og hvad enten det er til den næste generation, til en eller flere nære medarbejdere, til en tredjepart via salg af virksomheden eller til en fond. Vi hjælper dig med den indledende analyse af virksomheden, udarbejdelse af handlingsplan, klargøring af virksomheden og gennemførelse. Ud over at tage højde for alle de juridiske, skattemæssige og finansieringsmæssige aspekter hjælper vi dig også med dialogen med familien og virksomheden.

Stor erfaring med juridisk generationsskifte

Vores ekspertise favner alle facetter af et generationsskifte, herunder generationsskiftehensyn i forhold til familien, virksomheden, økonomi, skat og juraen. Vi har indgående erfaring med planlægning og strukturering af generationsskifteprocessen, herunder langsigtet generationsskifteplanlægning og sikring af generationsskifteaftalen. Endvidere yder vi rådgivning om familie- og arveretlige spørgsmål, ægtepagter og testamenter i forbindelse med et generationsskifte.

Spørgsmål du bør overveje inden et møde hos CLEMENS Advokatfirma:

  • Hvornår skal der generationsskiftes? 
  • Skal virksomheden videreføres i familien eller sælges til medarbejdere, konkurrenter eller udefrakommende investorer eller skal virksomheden overdrages til en fond? 
  • Er der interesse blandt dine børn til at drive virksomheden videre, og – hvis der er – er de kompetente nok? 
  • Og hvad derefter?