Erhvervsret advokater til generel erhvervsret

Har du brug for rådgivning inden for generel erhvervsret, kan vores erhvervsret advokater hjælpe dig. Hos CLEMENS Advokatfirma får du hjælp af et team af specialiserede advokater og erhvervsjurister. Uanset hvilken gren af erhvervsret, du har brug for rådgivning i, står vi klar til at hjælpe dig.

Erhvervsret – og de omkringliggende regler – er blandt vores erhvervsjuristers kernekompetencer, og vi tager gerne en uforpligtende snak om, hvordan vi kan tilføre værdi til netop din virksomhed.

Skal du etablere, ekspandere eller afvikle?

Hvilken type rådgivning, du har brug for, afhænger selvfølgelig af din virksomheds situation.

Står du over for at etablere en virksomhed, skal du først og fremmest at tage stilling til, i hvilken form virksomheden skal drives. Ved etablering opstår der desuden ofte spørgsmål i relation til finansiering, leje af lokaler, tegning af relevante forsikringer, ansættelse af nye medarbejdere mv.

De ovenstående spørgsmål kan præsentere sig igen under den løbende drift, fx når virksomheden skal ekspandere. Der kan også opstå spørgsmål vedrørende aftaleregulering i forhold til samarbejdspartnere, opkrævning af tilgodehavender, beskyttelse af produkter herunder immaterielle rettigheder, iagttagelse af miljøkrav og lignende.

Er du i en situation, hvor du skal afvikle eller omdanne din virksomhed, er det endnu flere (og andre) spørgsmål, der kan dukke op. Det kan for eksempel gælde kontrakter og aftaler.

Vores erhvervsjurister hjælper med den omfattende lovgivning

Uanset hvilken type virksomhed, du har, og hvad I står over for i fremtiden, er én ting altid nødvendig: I skal være opmærksomme på den stadig mere omfattende erhvervslovgivning, der sætter grænser for og stiller krav til erhvervsvirksomheders etablering og drift.

Erhvervslivet mødes med et stadig stigende antal administrative byrder. Det er afgørende for din virksomheds succes på lang sigt, at I kontinuerligt forholder jer til ændringer i lovgivningen.

Søger du erhvervsret advokat, er det vigtigt, at I vælger en advokat, der har forståelse for den kommercielle virkelighed, I som virksomheden skal navigere i. I det omfang det er muligt, bør den juridiske rådgivning altid tage udgangspunkt jeres kommercielle virkelighed – ikke omvendt.

Det kan vi selvfølgelig hjælpe dig med.

Vores erhvervsret advokater hjælper med hele paletten

Alle vores specialiserede advokater kan hjælpe dig med en lang række emner inden for erhvervsret:

Din samarbejdspartner inden for generel erhvervsret

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi mange års erfaring med generel erhvervsret og erhvervsrådgivning. Når du har brug for kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med etablering, drift eller afhændelse af din virksomhed, er vi den perfekte samarbejdspartner. Vores erhvervsret advokater besidder nemlig det nødvendige overblik over og viden om relevant lovgivning og praksis.

Og vi har altid dig og din virksomhed for øje. Ellers ville vi ikke kunne skabe den værdi for jer, som I har brug for.