Erhvervsret advokat: CLEMENS Advokatfirma har mangeårig erfaring med generel erhvervsret og erhvervsrådgivning. Vores erhvervsret advokater besidder det nødvendige overblik over og viden om relevant lovgivning og praksis. CLEMENS Advokatfirma er således den perfekte samarbejdspartner, når du har brug for kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med etablering, drift eller afhændelse af din virksomhed.

I forbindelse med virksomhedsetablering er det nødvendigt først og fremmest at tage stilling til, i hvilken form virksomheden skal drives.

Ved etableringen opstår der desuden ofte spørgsmål i relation til finansiering, leje af lokaler, tegning af relevante forsikringer, ansættelse af nye medarbejdere mv.

De ovenstående spørgsmål kan præsentere sig igen under den løbende drift, fx når virksomheden skal ekspandere, ligesom der kan opstå spørgsmål vedrørende aftaleregulering i forhold til samarbejdspartnere, opkrævning af tilgodehavender, beskyttelse af produkter herunder immateriellerettigheder, iagttagelse af miljøkrav mv.

Det er i alle henseender af absolut nødvendighed at være opmærksom på den stadig mere omfattende erhvervslovgivning, der sætter grænser for og stiller krav til erhvervsvirksomheders etablering og drift.

Vores erhvervsret advokater tilbyder rådgivning om:

 • Valg af selskabsform (A/S, ApS, I/S, K/S, P/S, m.v.)
 • Aftaler
 • Ansættelsesforhold
 • Finansieringsmuligheder
 • Inkasso
 • Forsikringsforhold
 • Markedsføring og konkurrence
 • Produktbeskyttelse (patent, varemærke mm.)
 • Miljøret
 • Overtagelse af virksomhed og virksomhedsoverdragelse
 • Omstrukturering
 • Generationsskifte
 • Afvikling/rekonstruktion/virksomhedsomdannelse
 • og generel compliance

Erhvervslivet mødes med et stadig stigende antal administrative byrder. Det er afgørende for din virksomheds succes på lang sigt, at I kontinuerligt forholder jer til ændringer i lovgivningen. Søger du erhvervsret advokat, er det vigtigt, at I vælger en advokat, der har forståelse for den kommercielle virkelighed, I som virksomheden skal navigere i. I det omfang det er muligt, bør den juridiske rådgivning altid tage udgangspunkt jeres kommercielle virkelighed – ikke omvendt.

Erhvervsret – og de omkringliggende regler – er blandt vores erhvervsjuristers kernekompetencer, og vi tager gerne en uforpligtende snak om, hvordan vi kan tilføje værdi til netop din virksomhed.