CLEMENS Advokatfirma har mangeårig erfaring med generel erhvervsret og erhvervsrådgivning. Vi besidder det nødvendige overblik over og viden om relevant lovgivning og praksis. CLEMENS Advokatfirma er således den perfekte samarbejdspartner, når du har brug for kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med etablering, drift eller afhændelse af din virksomhed.

I forbindelse med virksomhedsetablering er det nødvendigt først og fremmest at tage stilling til, i hvilken form virksomheden skal drives.

Ved etableringen opstår der desuden ofte spørgsmål i relation til finansiering, leje af lokaler, tegning af relevante forsikringer, ansættelse af medarbejdere mv.

De ovenstående spørgsmål kan præsentere sig igen under den løbende drift, fx når virksomheden skal ekspandere, ligesom der kan opstå spørgsmål vedrørende aftaleregulering i forhold til samarbejdspartnere, opkrævning af tilgodehavender, beskyttelse af produkter, iagttagelse af miljøkrav mv.

Det er i alle henseender af absolut nødvendighed at være opmærksom på den stadig mere omfattende lovgivning, der sætter grænser for og stiller krav til erhvervsvirksomheders etablering og drift.

Vi tilbyder rådgivning om generel erhvervsret:

 • Valg af selskabsform
 • Aftaler
 • Ansættelsesforhold
 • Finansieringsmuligheder
 • Inkasso
 • Forsikringsforhold
 • Markedsføring og konkurrence
 • Produktbeskyttelse (patent, varemærke mm.)
 • Miljøret
 • Overtagelse af virksomhed og virksomhedsoverdragelse
 • Afvikling/rekonstruktion/virksomhedsomdannelse