På baggrund af erhvervslivets globalisering oplever vi en stigende efterspørgsel på juridisk rådgivning i forbindelse med kommerciel immigrationsret – dvs. de regler, der giver mulighed for at bringe udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Typisk vil der være tale om et udstationeringsforhold mellem to virksomheder inden for samme koncern, hvor medarbejderen forbliver ansat i den udstationerende virksomhed. Enhver sådan situation giver anledning til juridiske udfordringer – særligt forholdet mellem udstationeringsaftalen og medarbejderens ansættelseskontrakt med den udstationerende virksomhed er vigtig at have i fokus.

Vores juridiske rådgivning indenfor immigrationsret er effektiv, kvalitetsbevidst og til konkurrencedygtige priser. Er der tale om standardydelser, har vi endvidere mulighed for at tilbyde faste priser uanset tidsforbrug i den forbindelse.

Vores team står klar til at rådgive om alle de juridiske aspekter der kan opstå i forbindelse med brug af udenlandsk arbejdskraft, men fokus er ofte på følgende forhold:

Arbejds- og opholdstilladelser til arbejdstagere og deres medfølgende familie – herunder evt. udarbejdelse af al dokumentation til brug herfor
Forretningsvisum og andet kortvarigt ophold
EU registreringsbeviser
Vi rådgiver primært udenlandske virksomheder, som ønsker at sende medarbejdere til Danmark eller som har en ambition om at oprette en filial i Danmark.