Inkasso – Almene boligforeninger: Inddrivelse af husleje og anden pligtig pengeydelse i et lejeforhold eventuelt fulgt op med udsættelse af lejere er nogle af de udfordringer, som almene boligselskaber dagligt står overfor at skulle løse og bruge ressourcer på. CLEMENS Advokatfirma i Aarhus bistår en række af landets største almene boligselskaber med inddrivelse af pligtige pengeydelser i lejeforhold og anden gæld og rådgiver boligorganisationerne om debitoradministration.

Vores advokater har betydelig erfaring med håndtering af inkassosager, og vi råder over et erfarent og højt specialiseret inkassoteam. Vi håndterer dagligt såvel huslejeinkasso og udsættelsesforretninger som fraflytningssager. Om nødvendigt fører vores advokatteam sagerne i retten, og vores samarbejde bygger altid på omhyggelig rådgivning og assistance, så boligorganisationerne får opkrævet de nævnte gældsposter på en respektfuld og proaktiv måde.

Samarbejdet med vores klienter er baseret på en god og åben kommunikation. Vores mål er hurtigt og effektivt at få inkasseret vores klienters økonomiske krav.

CLEMENS inkassoteam varetager alle former for inkasso, herunder:

  • Påkravsskrivelser
  • Ophævelsesskrivelser/opsigelsesskrivelser
  • Udsættelsesforretninger
  • Inddrivelse af flytteafregninger
  • Retssager
  • Fogedsager
  • Administration af afdragsordninger

Vil du vide mere om inkasso – almene boligforeninger?

Har du spørgsmål til, hvordan vi arbejder med inkasso og inddrivelse af husleje, er du altid velkommen til at kontakte vores inkassoteam og eventuelt booke et møde med os.