CLEMENS Advokatfirma i Århus bistår erhvervsdrivende med inkasso og den retlige inddrivelse: “at inddrive udestående økonomiske krav baseret på fakturaer, pantebreve eller andre betalingsaftaler.”

Vores klienter omfatter såvel store som små erhvervsvirksomheder, pengeinstitutter, finansierings- og leasingselskaber. CLEMENS Advokatfirma har ligeledes en betydelig erfaring med at bistå almene boligforeninger og ejendomsbesiddere med at håndtere og effektuere sager vedrørende udsættelse af lejemål.

CLEMENS Advokatfirma er certificeret hos RKI Kredit Information. Som et led i en effektiv inkassoproces registrerer CLEMENS Advokatfirma de dårlige betalere hos RKI.

Samarbejdet med vores klienter er baseret på en god og åben kommunikation. Vores mål er hurtigt og effektivt at få inkasseret vores klienters økonomiske krav.

CLEMENS inkassoafdeling varetager alle former for inkasso, herunder

  • Alm. inkasso
  • Pantebrevsinkasso
  • Tvangsauktioner
  • Tilbagetagelse af leasede effekter og effekter solgt med ejendomsforbehold
  • Boliginkasso
  • Udsættelse af lejemål