CLEMENS Advokatfirma‘s afdeling for insolvens og rekonstruktion i Århus har omfattende viden og erfaring med behandlingen af de områder, som virksomheder i økonomisk krise kommer i berøring med.

Kriseramte virksomheder kan få stor gavn af denne erfaring og viden, når der bl.a. skal forhandles med kreditorer og finansielle samarbejdspartnere.

En rekonstruktionsproces kan indebære anvendelse af flere forskellige frivillige kreditordninger, herunder anvendelse af akkordordninger eller aftale om betalingshenstand.

Rekonstruktion kan ligeledes medføre anmeldelse af en formel betalingsstandsning. Her kan en af vores advokater blive beskikket af skifteretten som rekonstruktør.

Vores betydelige erfaring med behandling af konkursboer sikrer, at vi rådgiver vores klienter om, hvordan den bedst mulige retsstilling opnås i forhold til en insolvent aftalepart. Men også i de situationer hvor der bliver rejst et omstødelses- eller tilbagesøgningskrav fra en konkursramt aftalepart.

Gældssanering kan være en vej ud for personer med en uoverskuelig gæld. CLEMENS Advokatfirma kan rådgive i en sådan situation, og advokat Charlotte Højmark Sørensen er udpeget som skifterettens faste medhjælper i gældsaneringssager i Aarhus.

Rådgivning om insolvens og rekonstruktion:

  • Frivillige kreditorordninger.
  • Betalingsstandsning.
  • Rekonstruktion af virksomheder.
  • Konkurs.
  • Omstødelsesspørgsmål.
  • Panteret, herunder virksomhedspant og fordringspant.
  • Individuel repræsentation af en kreditor.