International familie- og arveret: På baggrund af globaliseringen og den stigende mængde af international arbejdskraft er antallet af folk, som bosætter sig i udlandet og knytter bånd over landegrænser voksende, herunder også udlændinge som bosætter sig i Danmark. Det giver stigende efterspørgsel på rådgivning og overvejelser af familie- og arveretlige karakter, herunder i forhold til hvilket lands lov, man ønsker, skal finde anvendelse eller faktisk finder anvendelse i en skilsmisse eller dødfaldssituation, hvis man ikke har taget stilling til det.

Lovgivningen giver mulighed for, at man kan foretage lovvalg i et vist omfang og træffe beslutninger om særeje, og hvorfor det kan være fornuftigt at sætte sig ind i, om man har behov for det, og i øvrigt kende sin situation hvis man ikke foretager et aktivt valg.

Der sker både deling af ægtefællers formue ved skilsmisse og ved død, inden arven bliver fordelt. Hvordan den deling skal ske, kan man justere, f.eks. ved at foretage lovvalg, ved at bestemme særeje eller ved at ændre på fordelingen af friarv. Dette gøres i enten en ægtepagt og/eller et testamente.

Vores team står klar til at rådgive om alle juridiske aspekter indenfor international familie- og arveret, der kan opstå i forbindelse med en international flytning, som både kan være af familieret, immigrationsretlig og skatteretlig karakter.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for følgende områder:

  • Vurdering af spørgsmål om lovvalg og værneting i internationale sager,
  • Oprettelse af ægtepagter og testamenter i internationale ægteskabs- og samlivsforhold
  • Skilsmisse i internationale ægteskabs- og samlivsforhold, herunder spørgsmål om bodeling, forældremyndighed og samvær
  • Håndtering af danske dødsboer med internationale aspekter, f.eks. aktiver i udlandet
  • Internationale børnebortførelser