CLEMENS Advokatfirma i Århus yder rådgivning inden for alle områder af IPR / immaterialrettigheder og hermed beslægtede retsområder.

I mange virksomheder udgør de immaterielle rettigheder (f.eks. varemærker, patenter, design og ophavsrettigheder) nogle af virksomhedens allerstørste værdier. Det er derfor ofte vigtigt, at virksomheden sikrer sig en fornuftig beskyttelse af denne type af rettigheder. Desuden er det væsentligt, at der tages hånd om eventuelle krænkelser af virksomhedens immaterielle rettigheder på en effektiv måde.

Vi hjælper virksomheder med at beskytte deres immaterielle rettigheder, og vi assisterer virksomheder i alle led af håndhævelsesprocessen, herunder i relation til håndteringen af krænkelsessager. I relation til såvel registrering som håndhævelse af immaterielle rettigheder forestår vi gerne kontakten til og sparringen med patent- og varemærkeagenter m.v. i det omfang, dette måtte være relevant.

Vi rådgiver også ved kommercialiseringen af IPR / immaterialrettigheder, og vi udarbejder bl.a. kontrakter vedrørende:

  • Licensforhold
  • Overdragelse af immaterielle rettigheder
  • Forsknings- og udviklingssamarbejde
  • Samarbejdsaftaler

CLEMENS Advokatfirma bistår desuden ved beskyttelse og håndhævelse af IPR / immaterialrettigheder i udlandet gennem kontakt til vores netværk af udenlandske advokatforbindelser.

I tillæg til ovenstående får din virksomhed således gavn af vores specialer inden for Corporate/commercialKommercielle kontrakter, IT og Teknologi, samt Persondataret.