Køb eller salg af en praksis er en stor beslutning, og processen omkring overdragelsen eller generationsskiftet skal helst forløbe positivt for alle involverede. Dit valg af rådgiver gør en forskel. 

Vi har mangeårig erfaring med at rådgive aktører inden for den primære sundhedssektor: læge, speciallæger, tandlæge, kiropraktor, fysioterapeuter – men også dyrlæger. Vi kender markedet og de branchespecifikke forhold, og kan rådgive dig om både juridiske og praktiske udfordringer indenfor rammerne af den gældende overenskomst. 

Hos CLEMENS Advokatfirma får du en engageret og aktiv rådgiver, der har øje for alle aspekter omkring din praksisoverdragelse. Vi har stor erfaring med rådgivning om køb og salg af praksis, samt rådgivning om og udfærdigelse af ejeraftaler og kontrakter for solopraksis, kompagniskabspraksis eller delepraksis samt samarbejdsaftaler for klinikfællesskaber. 

Praksisoverdragelse kræver forberedelse, og to praksishandler forløber ikke ens. Der er andre forhold end blot købsprisen, der er afgørende for, om handlen er god for køber og sælger, når en almen praksis er til salg. Vi hjælper med at afdække, om der er særlige forhold, som har indvirkning på prisfastsættelsen og vilkårene for handlen i øvrigt, ved et praksissalg. 

Vores rådgivning omfatter blandt andet følgende:

  • Udarbejdelse af og forhandling af aftale ved praksisoverdragelse
  • Gennemgang de løbende kontrakter og relevante dokumenter vedrørende praksis
  • Gennemgang og eventuel forhandling lejekontrakt, 
  • Gennemgang af ansættelseskontrakter og håndtering af forhold vedrørende medarbejdere
  • Udarbejdelse af interessentskabskontrakt/samarbejdsaftale
  • Planlægning af organisationsform og bistand til eventuel selskabsstiftelse
  • Indgåelse af generationsskifteaftale og rådgivning om særlige forhold og regler i den forbindelse
  • Rådgivning vedrørende opdeling af praksissamarbejder

CLEMENS Advokatfirma varetager undervisnings- og kursusvirksomhed i praksiskøb og –salg, blandt andet på speciallægeuddannelsen i almen medicin.