Kommerciel immigrationsret: På baggrund af erhvervslivets globalisering oplever vi en stigende efterspørgsel på juridisk rådgivning i forbindelse med kommerciel immigrationsret – dvs. de regler, der giver mulighed for at bringe udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Den globale mobilitet giver behov for specialiseret rådgivning inden for en række områder, både kommerciel immigrationsret, ansættelses- og arbejdsret, skatteret samt international familieret.

Typisk vil der være tale om en udstationering mellem to virksomheder inden for samme koncern, hvor medarbejderen forbliver ansat i den udstationerende virksomhed. Enhver sådan situation giver anledning til juridiske udfordringer – særligt forholdet mellem udstationeringsaftalen og medarbejderens ansættelseskontrakt med den udstationerende virksomhed er vigtig at have i fokus.

Vores juridiske rådgivning indenfor kommerciel immigrationsret er effektiv, kvalitetsbevidst og til konkurrencedygtige priser. Er der tale om standardydelser, har vi endvidere mulighed for at tilbyde faste priser uanset tidsforbrug i den forbindelse.

Vores team står klar til at rådgive om alle de juridiske aspekter der kan opstå i forbindelse med brug af udenlandsk arbejdskraft, men fokus er ofte på følgende forhold:

  • Arbejds- og opholdstilladelser til arbejdstagere og deres medfølgende familie – herunder evt. udarbejdelse af al dokumentation til brug herfor indenfor alle typer af arbejdstilladelser, men især
  • Fast-track ordningen
  • Beløbsordningen
  • Positivlisterne
  • Start-up Denmark
  • Forretningsvisum og andet kortvarigt ophold
  • EU registreringsbeviser

Vi rådgiver primært udenlandske virksomheder, som ønsker at sende medarbejdere til Danmark eller som har en ambition om at oprette en filial i Danmark