Hos CLEMENS Advokatfirma bistår vi vores klienter med at sikre, at deres kommercielle kontrakter tager højde for både juridiske og kommercielt relevante punkter, og vi rådgiver om en lang række af forskelligartede kontrakttyper inden for et utal af brancher og industrier. Vores rådgivning omfatter udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter for både danske og udenlandske klienter.

Derudover fører flere af vore partnere ofte retssager vedrørende fortolkning og håndhævelse af kommercielle kontrakter for både de almindelige domstole og danske og internationale voldgiftsretter.

Vi har derfor en omfattende erfaring inden for kontraktretten og lægger afgørende vægt på at udarbejde kontrakter, som på den ene side er præcise og direkte i deres juridiske formulering og på den anden side tilgodeser klientens behov for aktivt at kunne anvende kontrakten som et konstruktivt redskab frem for blot i tilfælde af tvister.

Kontraktstandarder og standardvilkår

Vi har indgående kendskab til de hyppigst anvendte kontraktstandarder og standardvilkår, som anvendes inden for forskellige brancher og industrier, herunder fx FIDIC, Orgalime, AB, ABR, Incoterms, NL, NLM og CISG, og har stor erfaring med anvendelsen af disse vilkår både på sælger- og køberside.

Vores rådgivning ydes bl.a. inden for følgende kontrakt- og aftaletyper:

 • Agent- og forhandleraftaler
 • Ejeraftaler (inden for alle typer af selskabssamarbejder)
 • Forpagtningsaftaler
 • Franchiseaftaler
 • Fortrolighedsaftaler
 • Indkøbsaftaler
 • Hensigtserklæringer
 • Joint Venture-aftaler
 • Konsignationsaftaler
 • Købs- og salgskontrakter i bred forstand
 • Leasingaftaler
 • Licensaftaler
 • Maskinleverancer og køb og salg af tekniske anlæg
 • Produktionsaftaler
 • Rådgiveraftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Samarbejdsaftaler
 • Serviceaftaler
 • Udviklingsaftaler
 • Underleverandøraftaler