Hos Clemens Advokatfirma bistår vi klienter med alle typer af kommercielle tvister. Herunder særligt voldgiftssager, som vi har omfattende erfaring med, og vi rådgiver såvel danske som udenlandske klienter herom.

Voldgifter i kommercielle tvister kan bl.a. omfatte:

  • Førelse af sager ved Voldgiftsinstituttet
  • Førelse af sager Voldgiftsnævnet for byggeri- og anlæg
  • Gennemførelse af syn og skønssager i voldgiftsregi
  • Nationale og internationale voldgifter
  • Gennemførelse af ”Hurtig afgørelse” -sager og forenklet voldgift
  • Voldgiftsmæglinger

Vi lægger vægt på, at vores team af procesadvokater er højt specialiserede og har indgående kendskab til de særlige processuelle regler – med tilhørende processuelle muligheder – som gør sig gældende for voldgift.

Fra begyndelsen af sagen er vi opmærksomme på, at identificere sagens risici og muligheder og vurderer sagen objektivt. På den måde får du som klient, det bedste grundlag for at træffe de rigtige beslutninger vedrørende sagen, herunder med hensyn til sagens mål og strategi.

Vores netværk tæller samarbejdspartnere indenfor mange ikke-juridiske faggrupper. V kan derfor ligeledes tilknytte ekstern bistand, hvis en særlig faglig vurdering af sagen er nødvendig.

Vi er bevidste om, at det bedst mulige udfald af en sag kan være såvel indgåelse af et forlig som en videreførelse af sagen. Det evaluerer vi naturligvis løbende i samråd med dig/jer.

Vi ved, at kommercielle tvister ikke altid kan undgås. Med den rigtige juridiske rådgivning tidligt i forløbet, kan være med til at ændre sagens udfald.

Uanset karakteren af tvisten, er vi er klar til en uforpligtende og konstruktiv drøftelse af sagen. Vi kender vigtigheden af at være tilgængelige, når der er behov for os.