Vores team af persondata-rådgivere består af 6 advokater og advokatfuldmægtige med mere end 10 års praktisk erfaring med persondata rådgivning – både i og uden for advokatbranchen. Tilsammen udgør vi ét af de mest specialiserede og erfarne teams indenfor persondatabeskyttelse i Danmark. 

Vores rådgivning vedr. persondata er helhedsorienteret, hvorfor ikke alene juraen, men også elementer som kommercielle interesser, kommunikation, image mv. er i fokus. 

Vi lægger stor vægt på, at vores løsninger indebærer hjælp til selvhjælp og mindst mulig brug af interne og eksterne ressourcer for vores klienter. 

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold inden for persondataret, herunder bl.a. spørgsmål om: 

 • Compliancevurderinger og generelle spørgsmål om implementering og fortolkning af GDPR og databeskyttelsesloven
 • Generelle problemstillinger ved behandling af persondata i drift
 • God databehandlingsskik
 • Efterlevelse af oplysningsforpligtelse
 • Videregivelse og overladelse af persondata
 • Databehandleraftaler og aftaler om fælles dataansvar
 • Internationale dataoverførsler
 • Anmeldelser til Datatilsynet
 • Håndtering af sikkerhedsbrud
 • Retten til indsigt, korrektion og sletning
 • Håndtering af medarbejderes persondata (ansættelses- og arbejdsret)
 • Klagesager

Samtidig bistår vi med udarbejdelse af dokumenter til brug for efterlevelsen af de retslige regler for persondata – herunder bl.a. medarbejderinstrukser, konsekvensanalyser, samtykkeerklæringer, datasikkerhedspolitikker mv.