Fra begyndelsen af sagsforløbet i både retssager og voldgiftssager hjælper vi vores klienter med at identificere sagens risici og muligheder. Samtidig finder vi det centralt at få fastlagt sagens mål og strategi i samarbejde med vores klient. Under sagens forløb er vi løbende opmærksomme på, om det mest fornuftige udfald for vores klient er at indgå et forlig, eller om det er en videreførelse af sagen.

CLEMENS Advokatfirma rådgiver bl.a. om:

  • Retssager ved byret, Sø- og Handelsret, landsret og Højesteret
  • Nationale og internationale retssager og voldgiftssager
  • Behandling af sager for Landsskatteretten, Revisornævnet og Erhvervsankenævnet
  • Forligsforhandling
  • Mediation
  • Kommercielle tvister, retssager og voldgiftssager

Som erfaren og sagkyndig partner står vi hos CLEMENS Advokatfirma til rådighed med hjælp vedrørende voldgiftsret og kommercielle tvister. Når en sag ender i voldgift er det nødvendigt med en tillidsfuld og kvalificeret advokat, så konfliktløsning tilgodeser de enkelte klienters ønsker og ikke fører til yderligere uoverensstemmelser, hvilket vores specialiserede jurister og advokater er eksperter i. Med udgangspunkt i dette rådgiver vi såvel danske som udenlandske klienter.

Erhvervsjuraens mange ben

Vores store og indgående kendskab til erhvervsjuraens mange ben giver os i kombination med kompetencerne inden for voldgiftsret og tvister mulighed for at rådgive i voldgiftssager. F.eks. hvor der ønskes en hurtig og effektiv afslutning uden om den offentlige domstol. Er der derfor opstået uoverensstemmelser mellem en klient og dennes modpart, bistår vi med løsningsorienteret og realistisk konfliktløsning, hvor fordele, ulemper, risici og muligheder ved den enkelte sag vurderes. Men også hvor forretningsmæssige og omkostningsmæssige faktorer samtidig tages i betragtning.

Ærlig og tillidsfuld rådgivning

Står du overfor at skulle føre en sag ved voldgiftsnævnet eller ved et voldgiftsinstitut, tilbyder vi ærlig og tillidsfuld rådgivning, som bygger på vores store ønske om at skabe værdi for alle klienter. Alle elementer tages til overvejelse inden, en sag afsluttes, og vi er med fra start til slut som både samarbejdspartner og sparringspartner i nationale såvel som internationale sager. Lad os høre fra dig på telefon +45 87 32 13 50 eller +45 86 12 50 12 eller på mail info@clemenslaw.dk, hvis du ønsker kyndig vejledning.