Hos CLEMENS Advokatfirma tilbyder vi – udover juridisk rådgivning af de almindelige opgaver i selskabsret – rådgivning i forbindelse med komplekse selskabsretlige problemstillinger.

Den primære lov inden for selskabsretten er selskabsloven. Selskabsloven regulerer primært selskabsformerne: ApS (anpartsselskab), A/S (aktieselskab) og IVS (iværksætterselskab). Selskabsloven regulerer reglerne for blandt andet: ejeraftaler, ejerbøger, hæftelse, selskabsledelse, bestyrelse og direktion, repræsentation, kapitalkrav, selskabsnavn og logo osv.

Vi rådgiver en lang række af små, mellemstore og store ejerledede virksomheder om selskabsret, og vi har omfattende erfaring med de fordele og udfordringer, som særligt denne type virksomheder står over for – både i relation til den daglige drift og ledelse og i relation til ejerskab og generationsskifte.

Vi rådgiver blandt andet om følgende selskabsformer og samarbejder:

  • Aktie- og anpartsselskaber (A/S og ApS)
  • Interessentskaber (I/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Erhvervsdrivende fonde (ERF)
  • Fonde og Selvejende institutioner
  • Andelsselskaber og frivillige kædesamarbejder
  • Joint ventures
  • Erhvervsdrivende foreninger

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

Hos CLEMENS Advoktfirma i Århus lægger vi vægt på at sammensætte løsninger, som er værdiskabende og praktisk anvendelige for dig. Vi fungerer desuden løbende som sparringspartner vedrørende generelle selskabsretlige spørgsmål, herunder i forbindelse med etablering af nye selskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte os: info@clemenslaw.dk eller +45 8732 1250.