Skatter og afgifter, er to væsentlige elementer inden for skatteret, som har stor praktisk betydning for både privatpersoner og selskaber. Visse problemstillinger af skatte- og afgiftsmæssig karakter kræver juridisk rådgivning fra kompetente og løsningsorienterede skatteadvokater.

Vores skatteadvokater beskæftiger sig med skatterådgivning hver dag og har mange års erfaring med at rådgive en bred vifte af kunder om komplekse skatteretlige problemstillinger. Vi rådgiver og bistår både private personer, virksomheder, selskaber, foreninger, fonde, revisorer og andre professionelle rådgivere.

CLEMENS Advokatfirma tilbyder højt specialiseret og helhedsorienteret rådgivning inden for alle områder af erhvervsskatteret

Hos CLEMENS Advokatfirma har vi – i kraft af vores advokaters mangeårige erfaring – opbygget et indgående kendskab til den komplekse lovgivning og praksis, der præger skatteret-området. Vi holder os løbende opdateret med lovændringer på området og den hastigt udviklende praksis. Gennem årene har vores advokater sågar fået lejlighed til at præge udviklingen af praksis på forskellig vis.

Med afsæt i den gældende lovgivning og praksis kan vi identificere de momenter, der har stor betydning for netop din skattemæssige udfordring, og give dig skræddersyet juridisk bistand.

Gennem vores stærke specialisering, aktuelle viden og erfaring kan vi således hjælpe med at finde frem til den mest optimale og professionelle løsning – selv på meget vanskelige udfordringer.

Vi har med andre ord den nødvendige ekspertise til at sikre dig den absolut bedste håndtering af enhver skatteretlig problemstilling, således at du undgår efterfølgende uforudsete skattemæssige konsekvenser, eller afværger uoverskuelige konsekvenser af allerede foretagne dispositioner.

Skatteret i kombination med andre retsområder

De skattemæssige aspekter spiller ofte en afgørende rolle ved tilrettelæggelsen og planlægningen af en lang række erhvervsmæssige dispositioner og transaktioner, eksempelvis ved generationsskifte og omstruktureringer.

CLEMENS Advokaters specialisering indenfor såvel skatte- som selskabs- og erhvervsretlige forhold sikrer dig en sammenhængende, kvalificeret samt effektiv rådgivning. Det giver dig det bedste grundlag for at få taget hånd om alle de relevante juridiske aspekter ved en given disposition. Vi hjælper dig til få belyst og afdækket samtlige risici og faldgruber under tilrettelæggelsen af processen og sikrer dig, at de skattemæssige og afgiftsmæssige forhold håndteres på en tilfredsstillende måde.

Med udgangspunkt i din specifikke situation har vi fokus på at styre udenom uhensigtsmæssige løsninger, der kan have store skattemæssige konsekvenser for dig.

Har du brug for kompetent skatterådgivning?

Vi rådgiver bl.a. om de skattemæssige juridiske aspekter i forbindelse med:

Står du overfor en skattemæssig udfordring, er du altid velkommen til at kontakte vores skatteret-team for en uforpligtende drøftelse. Så kan vi fællesskab finde den bedst mulige løsning for dig.