CLEMENS bistår i alle typer straffesager, herunder straffesager omhandlende økonomisk kriminalitet.

Straks, politiet indleder efterforskningsskridt mod en person, er vedkommende berettiget til at anmode om at få tilknyttet en forsvarer (og ofte vil den sigtede have et direkte krav på at få en forsvarer beskikket). Den sigtede kan selv vælge, hvilken advokat der skal beskikkes.

CLEMENS Advokatfirma har stor erfaring indenfor det strafferetlige område, og vi bistår hele vejen gennem sagen lige fra tilstedeværelse under politiafhøringer, planlægning af sagens førelse, herunder vurdering af, hvilken efterforskning der skal gennemføres, før sagen kommer for retten, og helt frem til førelse af sagen ved retten.