Udbudsret i Danmark og i EU er et yderst komplekst område og udbudsrettens mange formaliteter er under konstant forandring. Ikke kun offentlige udbydere, men også mange tilbudsgivere kommer i berøring med reglerne for udbudsret. Manglende overholdelse af reglerne – hvad enten man er udbyder eller tilbudsgiver – kan have store konsekvenser, da udbuddet kan blive ugyldigt eller tilbuddet ukonditionsmæssigt, hvilket i sidste ende kan føre til krav om erstatning.

Der er stigende opmærksomhed omkring udbud af opgaver – herunder spørgsmål om, hvilke opgaver der skal i udbud, hvordan et udbud gennemføres korrekt, og hvad en tilbudsgiver, der føler sig forbigået i en udbudsforretning, kan gøre.

Gennem årene er reglerne blevet mere og mere detaljerede. Derfor kan det være en god idé at få rådgivning af en advokat med speciale indenfor emnet

CLEMENS Advokatfirma har stor erfaring og ekspertise indenfor udbudsret og kan bl.a. bistå vedrørende:

  • Afklaring af, om der består udbuds- eller annonceringspligt
  • Kontrol af udbudsbetingelser mv.
  • Gennemgang af udbudsprocedurer
  • Vurdering af tilbud i relation til konditionsmæssighed mv.
  • Kontraktudarbejdelse
  • Aktindsigt i forbindelse med vurdering af eventuelle klagesager
  • Førelse af sager for Klagenævnet for Udbud og for domstolene

Vores specialister har særlig indsigt i og erfaring med udbudssager, og bistår i hele udbudsprocessen fra start til slut. CLEMENS Advokatfirma i Århus har stor erfaring i rådgivning af både udbyder, tilbudsgiver og tekniske rådgivere, der bistår udbuddets parter.

Vi rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder.