Virksomhedsoverdragelse (M&A) – køb eller salg af virksomhed – er en kompliceret proces, og består således ikke blot af en enkeltstående beslutning og transaktion. Langt de fleste succesfulde virksomhedsoverdragelser er resultatet af længerevarende processer hos både køber og sælger.

På sælgersiden vil der i perioden forud for et ejerskifte ved køb og salg af virksomhed skulle gennemføres en række salgsforberedende skridt.

På købersiden kræver implementeringen af overdragelsen ofte både strukturændringer og revision af en række juridiske dokumenter.

Står du overfor en virksomhedsoverdragelse (M&A)?

Hos CLEMENS Advokatfirma rådgiver vi danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af køb og salg af virksomheder inden for alle brancher. Vi lægger vægt på at kombinere det brede overblik med den dybe forståelse af de ofte meget komplekse problemstillinger, som må håndteres uanset størrelsen af overdragelsen.

Derudover har vi fokus på at inddrage kommerciel forståelse i processen, hvilket bidrager til at sikre den mest smidige og effektive proces.

Uanset om vi rådgiver på køber- eller sælgersiden i en transaktion, har vi stort fokus på de relevante problemstillinger og udfordringer, som må håndteres før, under og efter transaktionen.

Vores rådgivning ligger bl.a. inden for følgende områder:

 • Salgsmodning og valg af transaktionsstruktur
 • Opsætning og håndtering af datarum
 • Gennemførelse af due diligence undersøgelse
 • Forhandling og udarbejdelse af hensigtserklæring og fortrolighedsaftale
 • Forhandling og udarbejdelse af transaktionsdokumenter
 • Håndtering af medarbejderrelationer
 • Planlægning af fremtidig selskabsstruktur
 • Forhandling og udarbejdelse af ejeraftale
 • Endelig eksekvering af transaktionen
 • Sparring vedrørende implementering i købers koncern
 • Generel rådgivning om relevant lovgivning, herunder rettigheder og forpligtelser i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR) etc.