Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tærskelværdier for EU-udbud, der offentliggøres efter d. 1. januar 2022.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvorvidt en opgave skal i udbud og er dermed afgørende for, hvilke udbudsregler kontrakten skal overholde. Beløbet beregnes af hele kontraktsummen eller varekøbets værdi.

Er summen højere end tærskelværdien, skal opgaven i udbud, og er den lavere skal den – som udgangspunkt – ikke i udbud.

Når man skal vurdere, hvorvidt en ordregiver overholder sine udbudsretlige forpligtelser, er det derfor vigtigt at have kendskab til de gældende tærskelværdier.

Reguleres hvert andet år

Tærskelværdierne reguleres hvert andet år af Europa-Kommissionen og varierer alt efter, hvilken del af det offentlige, der køber ind, og hvad der skal indkøbes. Beløbet oplyses i medlemsstaternes valuta på grundlag af kursudviklingen i de foregående år.

De gældende tærskelværdier kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

Tærskelværdier for 2020/2021

https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/taerskelvaerdier-2020-og-2021/

Tærskelværdier for 2022/2023

https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/nye-taerskelvaerdier-2022-og-2023/

Kontakt CLEMENS advokater

Har du spørgsmål til udbud og tærskelværdierne, er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokater