3 gode tips om inkasso: Det er altid en god ide som erhvervsdrivende at systematisere sin rykker- og inkassoprocedure. Mange virksomheder har ikke en fastlagt procedure, og nogle lykkes ikke altid med at benytte en eventuel aftalt procedure. En systematiseret og stringent procedure, som benyttes, hver gang du har et tilgodehavende, er vigtig for at holde omkostningerne nede ved inddrivelsen af tilgodehavender.

1. Det siger renteloven

Renteloven fastsætter, at du som erhvervsdrivende må opkræve et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, du sender. Du skal dog være opmærksom på, at du maksimalt kan opkræve tre rykkergebyrer vedrørende den samme faktura. Dette er dog ikke ensbetydende med, at du ikke må sende mere end tre rykkere, men udelukkende en bestemmelse om, at du kun kan kræve gebyr for de første tre.

Derudover skal der gå minimum 10 dage mellem de enkelte rykkerskrivelser. Der kræves blot, at du har afsendt den første rykker, og at der efter 10 dage fra fremsendelsestidspunktet endnu ikke er modtaget betaling. Denne 10-dages-frist skal fremgå af rykkeren, og det samme bør oplysning om, at sagen overdrages til inkassator, og at der derved vil påløbe yderligere omkostninger, hvis du som følge af manglende betaling vil overgive sagen til udenretlig inkasso.

2. Kompensationsbeløbet

Hvis debitor er erhvervsdrivende, kan du udover rykkergebyr påligne et kompensationsgebyr på 310 kr. inkl. moms. Dette gebyr kan kun pålignes én gang pr. faktura, der ikke er betalt rettidigt. Det er vigtigt at medtage gebyret, hvis du vil sikre dig, at omkostningerne ved inkassoproceduren bliver dækket i højest muligt omfang.

3. Renter

Udover rykkergebyrer og kompensationsbeløb er du som kreditor berettiget til at beregne renter af dit tilgodehavende. Rentesatsen og beregningen er forskellig afhængig af, om debitor er erhvervsdrivende eller en privatperson, men den mest almindelige rente er morarenten, også kaldet procesrenten.

Læs hele Renteloven i sin fulde tekst

Har du endnu ingen strømlinet inkassoprocedure, eller ønsker du vejledning til inkassoproceduren, så er du altid velkommen til at kontakte CLEMENS Advokatfirmas specialister i inkasso.