Praktisk håndtering af entreprenørs konkurs: Hvad gør man med indkøbte materialer, hvis bygherre eller entreprenør går konkurs?

Læs også Konkurs på byggepladsen del 2: “Mangler ved arbejdet eller manglende betaling”

Hvis bygherren eller en hoved-/totalentreprenør går konkurs har entreprenøren / underentreprenøren oftest ikke lyst til at levere yderligere arbejde eller materialer, som man efter al sandsynlighed ikke får betaling for. Men må entreprenøren lade være med det?

I langt de fleste entreprisekontrakter er der aftalt AB-vilkår. Oftest vil det være AB 92 eller AB 18 og er det tilfældet, så regulerer AB-vilkårene entreprenørens/underentreprenørens ret til at standse leveringen af arbejde og/eller materialer.

Arbejdet kan standses i henhold til AB 92 § 23, stk. 2 / AB 18 § 38, stk. 2 og det begrænser tabet for entreprenøren/underentreprenøren til det allerede leverede.

For materialerne forholder det sig lidt anderledes. Det følger nemlig af AB 92 § 10, stk. 3 og AB 18 § 12, stk. 4, at når materialer bliver leveret på byggepladsen, så bliver de bygherrens ejendom. Det vil sige, at så snart et læs materialer er leveret på byggepladsen, så ejes de af bygherren og må ikke fjernes igen – heller ikke hvis bygherren går konkurs. Det er ulovligt og strafbart i henhold til straffeloven.

Entreprenør konkurs – hvad gælder i entrepriseaftalen ved konkurs?

Bygherren eller hoved-/totalentreprenøren er omvendt forpligtet til at betale for materialerne. Såfremt bygherre eller hoved-/totalentreprenør går konkurs betyder det, at entreprenøren / underentreprenøren må rette sit krav mod konkursboet.

For entreprenøren / underentreprenøren vil det derfor i konkurssituationen være en fordel kun akkurat at have leveret materialer til den del af arbejdet, som er udført eller er under udførelse.

Såfremt materialerne står på lager hos entreprenøren / underentreprenøren, afhænger retten til materialerne derimod af, om bygherren eller hoved-/totalentreprenøren allerede har betalt for dem.

Er det tilfældet, skal materialerne lagres separat og være tydeligt mærket med bygherren eller hoved-/totalentreprenørens navn, således at de ikke sælges til anden side og entreprenøren dermed opnår dobbelt betaling for dem.

Såfremt materialerne er betalt og blot står på lager hos entreprenøren / underentreprenøren, skal de leveres til bygherren eller hoved-/totalentreprenøren også hvis denne går konkurs.

Er materialerne omvendt ikke betalt af bygherren eller hoved-/totalentreprenøren, men blot købt hjem og står på entreprenørens / underentreprenørens lager, så er bygherren eller hoved-/totalentreprenøren ikke berettiget til dem, medmindre konkursboet indtræder i entrepriseaftalen. Hvis det ikke sker, vil entreprenøren / underentreprenøren være berettiget til at sælge materialerne til anden side. Konkursboets indtræden behandles i seriens artikel 2 og det kan der derfor læses mere om næste gang.

Entreprenør konkurs – brugsret til materiel

Såfremt det er entreprenøren / underentreprenøren der går konkurs inden arbejdet er færdiggjort, vil konkursboet skulle vælge om det ønsker at indtræde i entrepriseaftalen.

Sker det, vil konkursboet færdiggøre arbejdet i henhold til kontrakten og bygherren eller hoved-/totalentreprenøren vil også skulle betale for arbejdet i overensstemmelse med den oprindelige aftale.

Hvis konkursboet omvendt ikke indtræder i aftalen, kan bygherren eller hoved-/totalentreprenøren berettiget ophæve den indgåede kontrakt.

I den situation følger det af AB 92 § 44, stk. 5 / AB 18 § 63, stk. 5, at bygherren eller den entreprenør, som færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, er berettiget til at anvende entreprenørens materiel, som står på pladsen til færdiggørelsen.

Det betyder altså, at entreprenøren / underentreprenøren ikke er berettiget til at hente sit materiel før end arbejdet er færdiggjort, medmindre det kan gøres uden tab eller fordyrelse for bygherren eller hoved-/totalentreprenøren. Det vil sjældent være tilfældet og derfor kræver en afhentning af materiellet som den klare hovedregel en aftale med kurator.

Spørg CLEMENS Advokatfirma

Hos CLEMENS Advokatfirma rådgiver vi løbende i spørgsmål omkring prisstigningerne og manglen på byggematerialer, og vi følger udviklingen nøje.

Har du spørgsmål om entreprisekontrakter eller råderet over materialer, eller har du brug for hjælp til, hvad der gælder i netop din entrepriseaftale, så sidder vores entreprisespecialister klar til at hjælpe.