Camilla beskæftiger sig primært med persondataret og generel erhvervsret.

Camilla rådgiver alle typer af klienter, men primært større multinationale selskaber, om persondataretlige spørgsmål, herunder navnlig compliancevurderinger og generelle spørgsmål om implementering og fortolkning af GDPR, samt håndtering af rettighedsanmodninger, sikkerhedsbrud og sager ved Datatilsynet.

Camilla Sand Fink har omfattende erfaring med at hjælpe klienter med håndtering af persondata complianceprogrammer på effektiv og pragmatisk vis – både som advokat og Privacy Officer i hendes tidligere job hos Verdo og som ekstern rådgiver. Camilla har derfor indgående kendskab til de praktiske og juridiske udfordringer, som opstår, når kravene til persondatabeskyttelse møder virksomhedens drift.

Derudover holder Camilla jævnligt oplæg om persondataretlige udfordringer og problemstillinger og faciliterer to juridiske netværksgrupper for persondataspecialister.

Camilla er forfatter til det danske kapitel i både den 6. og 7. udgave af The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Review 2020 (side 166-184)

Camilla har i øvrigt en bred erfaring med at føre retssager og rådgiver endvidere om generelle erhvervsretlige spørgsmål og tvistløsning.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk
  • De skandinaviske sprog

Baggrund

  • Møderet for Landsretten, 2016
  • Advokatbestalling, 2016
  • Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet, 2012
  • Camilla har tidligere arbejdet som in house advokat hos Verdo A/S, 2017-2018.