Camilla beskæftiger sig primært med databeskyttelse, whistleblowerordninger og generel erhvervsret.

Camilla rådgiver alle typer virksomheder, herunder flere større multinationale selskaber, om generelle databeskyttelsesretlige spørgsmål, herunder fx om implementering og fortolkning af GDPR, compliancevurderinger, håndtering af rettighedsanmodninger, vurdering af databehandleraftaler, databehandleraudits, transfer impact assessments (TIA’s), sikkerhedsbrud og sager ved Datatilsynet.

Camilla har omfattende erfaring med at hjælpe klienter med håndtering af databeskyttelsesretlige udfordringer og complianceprogrammer på effektiv og pragmatisk vis – både som advokat og Privacy Officer i hendes tidligere job hos Verdo og som ekstern rådgiver. Camilla har derfor indgående kendskab til de praktiske og juridiske udfordringer, som opstår, når kravene til databeskyttelse møder virksomhedens drift.

Derudover holder Camilla jævnligt oplæg om databeskyttelsesretlige udfordringer og problemstillinger, ligesom hun blandt andet faciliterer CLEMENS’ juridiske netværksgruppe for persondataspecialister samt JUC-netværk for persondata (Aarhus).

Camilla er blandt andet forfatter til det danske kapitel i både den 6.- 8. udgave af The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Review 2021, samt et kapitel om databeskyttelse i forbindelse med køb og salg af virksomheder i Lexology’s Practice Guide Nordic M&A 2021, Digital Edition. Herudover beskæftiger Camilla sig med implementering og administration af whistleblowerordninger og rådgivning om whistleblowersager for både private virksomheder og offentlige myndigheder. Camilla har endvidere medvirket til udviklingen af CLEMENS’ whistleblowerordning, som du kan læse mere om her: CLEMENS Whistleblowerordning

Endelig har Camilla bred erfaring med at føre retssager og rådgiver endvidere om generelle erhvervsretlige spørgsmål, indgåelse af kommercielle kontrakter og tvistløsning.

Sprog

  • Dansk
  • Engelsk
  • De skandinaviske sprog

Baggrund

  • Møderet for Landsretten, 2016
  • Advokatbestalling, 2016
  • Uddannelse: Cand.jur., Aarhus Universitet, 2012
  • In house advokat hos Verdo A/S, 2017-2018.